Kumppanisi metsän ennallistamisessa ja hoidossa

Autamme hoitamaan ja ennallistamaan luonnonsuojelukohteita, kuten lehtometsiä, vesisuojarakenteita ja maisema- ja virkistysalueita. Kunnostamme ja hoidamme myös perinnebiotooppeja eli perinneympäristöjä.

Puuston käsittely luonnonhoitohankkeissa

Luonnonhoitohankkeiden kohteissa puustoa käsitellään monella menetelmällä. Kaikki kohteet ovat yksilöitä ja niitä käsitellään aina tarpeiden mukaan. Me Metsäkuutiolla toteutamme työt aina ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa poistamme, kaadamme ja raivaamme puustoa sekä muodostamme elinympäristöjä tärkeille lajeille. 


Metsien ennallistamismenetelmät:

Ennallistamisen tavoitteena on kehittää entisten talousmetsien rakennetta lähemmäksi luonnontilaisen metsän rakennetta lisäämällä metsästä puuttuvia ominaisuuksia, kuten lahopuuta, lehtipuuta, palanutta puuta sekä puuston mosaiikkimaisuutta ja eri-ikäisyyttä. 

Poltto

Metsien ennallistamispoltot valmistellaan huolellisesti. Tällöin osa puustosta kaadetaan palokuormaksi poltettavalle alueelle. Ennallistettavan alan ympärille tehdään yleensä palokuja poistamalla puustoa ja paljastamalla kivennäismaata. Maaston on polttohetkellä oltava riittävän kuivaa. Metsän poltto edellyttää runsaasti ihmisiä sammutus- ja vartiointitehtäviin.

Lahopuun lisäys

Lahopuun tuottaminen on yleisin ennallistamismenetelmä. Lahopuuta voidaan muodostaa kaulaamalla puita pystyyn tai kaatamalla maahan. Pääasiassa kaulaaminen ja kaataminen tehdään moottorisahalla. Kaulauksessa voidaan myös käyttää kaulausrautaa tai kovellinta. Puita voidaan kaataa myös juuripaakkuineen kaivinkoneella.

Pienaukotus

Pienaukotusta tehdään yleensä nuorehkoissa, hyvin yksipuolisissa havumetsissä. Pienaukotuksessa havupuustoa kaadetaan muutamien aarien alalta. Tällöin tehdään joko pienialaisia aukkoja, jonne lehtipuut pääsevät uudistumaan tai puustoa kaadetaan niiden lehtipuiden ympäriltä, jotka ovat häviämässä havupuustolle kilpailun valosta ja elintilasta.

Perinnebiotooppien kunnostus ja hoito 

Kunnostusraivaus

Ruovikon niitto

Kulotus

Laidunalueen rakentaminen


Perinnebiotooppien hoitomenetelmät:

Niittäminen

Puiden lehdestys 

Laiduntaminen

Luonnonsuojelulain tuki perinneympäristöjen hoitoon

Perinneympäristöjä voi kunnostaa ja hoitaa luonnonsuojelulain tuella. Tuki myönnetään peruskunnostuksiin, esimerkiksi puuston raivauksiin tai kedon tai ruovikon niittoon.

Lisätietoja ja hakuohjeet:

Luonnonsuojelulain tuki perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon – ely – ELY-keskus

Miksi valita meidät kumppaniksi?

Kokemuksemme takaa laadukkaan lopputuloksen. Yhteistyö kanssamme on suoraselkäistä ja mutkatonta tekemistä, sillä emme osaa olla monimutkaisia tai laiskoja. Olemme yksinkertaista väkeä. Oli kyseessä sitten luonnonsuojelukohteen ennallistaminen, kunnostus tai hoito, teemme sen turvallisesti ja tehokkaasti sovitussa aikataulussa. 

Keskustellaan speksit kuntoon ja pidetään huolta luonnosta yhdessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.