Energiapuun korjuu

Energiapuun korjuu – 7 kysymystä ja täysmäärä vastauksia energiapuusta

Taimikko on ykkönen, energiapuu kakkonen

Täällä meidän sivuilla ollaan kehotettu kaikkia metsänomistajia huolehtimaan metsistään. Se kun yksinään lähtee kasvamaan ylitiheäksi ja kapearunkoiseksi puustoksi. Taimikonhoito on metsänhoidossa se aivan ehdoton juttu, ettei näin pääse käymään. Jos taimikoita ei ole hoidettu asianmukaisella vakavuudella, vaihtoehtona on energiapuun korjuu, millä saadaan homma takaisin raiteilleen.

Tässä kirjoituksessa on meidän päästä keksittyjä kysymyksiä, joita kuvitellaan ihmisten miettivän. Aiheena energiapuun korjuu. Kysymysten mukana on meidän vastaukset, jotka ei ole ihan päästä vedettyjä.

Siispä lue ja hyödy. Jos et hyödy, älä lue.

1. Mitä energiapuun korjuu tarkoittaa?

Energiapuun korjuu tarkoittaa sitä, että metsästä, peltojen laidoilta tai tienpenkoilta kerätään energiaksi kelpaava puu talteen. Energiapuuta voidaan kerätä  harventamalla tai siivoamalla kaikki pois. Energiapuuta voidaan kerätä latvusmassasta, kannoista, karsituista rankapuista ja karsimattomista kokopuista. Nämä sitten myydään eteenpäin energiaksi, millä lämmitetään tuvat.

2. Milloin energiapuun korjuu kannattaa?

Energiapuun korjuu kannattaa silloin, kun taimikonhoito on jäänyt huonolle tolalle. Metsänomistajan ei kannata havitella energiapuuta tarkoituksella: Se ei ole ilmastoteko, vaikka siitä saadaan luonnonmukaista energiaa. Energiapuu ei ole myöskään yhtä arvokasta kuin ainespuu. Taimikoita ei siis kannata jättää hoitamatta tarkoituksella. Otsikkokin sen kertoo: taimikonhoito on ykkönen, energiapuun korjuu kakkonen. Kun pitää turvautua vaihtoehtoon B, energiapuun korjuu kannattaa.

3. Miten energiapuun hakkuu tehdään?

Energiapuuta voi tehdä melkein mistä vain, kunhan korjuun hehtaarikertymä on järkevä. Me Metsäkuutiolla teemme energiaa kokopuuna tai karsittuna rankana, riippuen kohteesta. Kokopuun korjuussa puu kerätään oksineen kaikkineen talteen. Kun korjuu toteutetaan karsittuna rankana, puusta otetaan oksat ja latvukset pois ja jätetään ne metsään ravitsemaan maaperää. Niissä kun on puun tärkeimmät ravinteet.

Energiapuun korjuussa keruu ja kuljetus tehdään koneella. Millaista konetta tarvitaan, riippuu kohteesta. Yleensä kohteeseen mennään useammalla koneella niin, että korjuun suorittaa yksi ja kuljetuksen toinen. Maltillisen kokoiseen ja riukuuntuneeseen metsään voidaan mennä myös yhdistelmäkoneella, jolta onnistuu molemmat.

4. Millaiseen metsään energiapuun korjuu kannattaa tehdä?

Energiapuun korjuuseen sopiva metsä on tyypillisesti nuori (n. 15-vuotias), ylitiheä ja runsas. Vaikka energiapuuta korjataan monesti hoitamattomista metsistä, sitä voidaan korjata myös hoidetuista. Mikään ei sitä estä, mutta energiapuun korjaaminen kannattaa silloin, kun runkoja ei muuten voi hyödyntää. Jos metsässä on sekä kapeita että paksuja runkoja, korjuussa otetaan talteen sekä energia- että kuitupuuta.

Kohteita, joissa energiapuun korjuu kannattaa:

 • Metsä, jossa taimikoita ei ole hoidettu.
 • Metsä, jossa puiden rungot ovat kapeita ja niitä on runsaasti.
 • Metsä, jossa varhainen ensiharvennus on paikallaan.
 • Vanha pelto, joka on metsittynyt ja tarvii siivousta sekä metsitystä.
 • Tienvarret, jotka pitää siistiä.

5. Saako energiapuun korjuuseen kemera-tukea?

Kyllä saa. Energiapuun korjuuseen on mahdollista hakea kemera-tukea silloin, kun se ei muuten olisi taloudellisesti kannattavaa. Metsänomistaja voi hakea nuoren metsän hoitoon tukea 230 euroa per hehtaari.

Jos hoidon yhteydessä hoidetaan pienpuuta, tuki voi nousta 430 euroon hehtaaria kohden. Korotukselle on liuta ehtoja, joiden pitää täyttyä:

 • Tukea on haettava ennen töiden aloittamista.
 • Kohteen on oltava vähintään 2 hehtaaria.
 • Puuston keskiläpimitta saa olla enintään 16cm.
 • Kertynyttä pienpuuta pitää olla vähintään 25-35m³.
 • Poistettavia runkoja pitää kertyä 1000-1500 kpl per hehtaari.
 • Korjattujen runkojen läpimitta täytyy olla vähintään 2cm.

6. Mitä hyötyä energiapuun korjuusta on?

Energiapuun korjuulla metsänhoidollinen tilanne paranee. Ja metsänhoitohan velvoittaa jokaista metsänomistajaa, joten tämä on jokaisen metsänomistajan pyrkimys. Hyvä metsänhoidollinen tila tarkoittaa myös pienempiä kustannuksia muissa metsänhoidon toimenpiteissä.

Energiapuun korjuulla on muutakin taloudellista hyötyä: Ensinnäkin energiapuun myyminen tuo euroja. Toiseksi nuorta metsää hoitamalla saadaan hyvät puut kasvamaan terveenä, jolloin niistä saa ainespuuta. Harventamalla kasvu keskittyy harvempiin runkoihin ja runkojen keskiosa järeytyy nopeammin. Koko metsän kiertoaika nopeutuu. Kaiken tämän seurauksena arvokasta tukkiosuutta saadaan metsästä enemmän ja nopeammin.

Koska energiapuun korjuun pointtina on tehdä hakkuusta energiapuuta, sillä on myös yhteiskunnallista hyötyä. Se lämmittää koteja luonnonmukaisella ja kotimaisella energialla.

Niille, jotka eivät ehdi tai jaksa lukea:

 • Metsä voi ja tuottaa paremmin.
 • Pienemmät kustannukset muissa metsänhoidon toimenpiteissä.
 • Kerätystä puusta saadaan uusiutuvaa energiaa.

7. Miten energiapuun korjuu etenee?

Ihan ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Energiapuun korjuu eroaa perinteisen ainespuun korjuusta, mikä asettaa lisävaatimuksia. Jo ennen kuin kemera-tukea haetaan, metsä kannattaa kartoittaa, että tiedetään mitä tuleman pitää. Energiapuuta kannattaa kerätä reheviltä ja runsailta alueilta, jotta energiapuuta saadaan riittävästi ja tuloksi asti. Tässä kohtaa asia tarkistetaan ja sitten haetaan tukea. Kun tuki on haettu ja saatu, työt alkavat.

Kartoituksessa ollaan nähty, millaisella koneistolla lähdetään liikkeelle. Sitten lähdetään hoitamaan homma turvallisesti ja tehokkaasti. Samalla pidetään huolta siitä, että metsä ei kärsi korjuusta. Kun metsästä kerätään puita, maaperän riittävästä ravinnosta ja metsän monimuotoisuuden säilyttämisestä pitää huolehtia. Oikein tehtynä metsästä saadaan harvempi ja hyvinvoivempi, ja metsänomistajan tulevaisuuden kulut pienentyvät.

Energiapuun korjuu on hoitamattoman taimiston viimeinen toivo

Me Metsäkuution ammattimetsurit ja -koneenkuljettajat teemme korjuun niin, että metsäsi voi taas hyvin. Energiapuun korjuusta voit saada jopa vähän tuloja taskuusi. Voimme hoitaa koko helahoidon korjuusta kuljetukseen, jos niin sovitaan. Myös kemera-tuen haku onnistuu meiltä, jos annat meille selausluvat metsaan.fi -palvelussa.

Pistetäänkö metsäsi kuntoon ja tuotot kohilleen? Ota vain meihin yhteyttä, niin aletaan hommiin!

Lähteet: 

https://www.metsalehti.fi/artikkelit/8-kysymysta-energiapuusta/#91f53601

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/energiapuunkorjuu-kasvatusmetsista/toteutus