Metka-tuki korvaa kemeran vuonna 2024

Kun joulusta päästään, katseet siintävät kohti uutta vuotta. Siellä meitä odottaa taloudellinen helpotus, uusi metsän- ja luonnonhoidon tuki nimeltä metka. Aiempi kemera-tuki on kuopattu jo aikaa sitten, ja ylös on noussut uusi. Tämä juttu vastaa kaikkeen oleelliseen uudesta tulokkaasta.

Kenelle metka-tuki on tarkoitettu?

Metka-tuki on tarkoitettu yksityisille metsänomistajille.

Mihin töihin metka-tukea voi hakea?

Tukea voi hakea metsän- ja luonnonhoidon töihin, metsäteihin ja metsän määräaikaiseen suojeluun. Luettelona tukeen oikeuttavat työt näyttää tältä:

  • Taimikon ja nuoren metsän hoito, pienpuun keruu
  • Terveyslannoitus
  • Suometsän hoitosuunnitelmien laadinta
  • Suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen
  • Metsätieverkoston ylläpito
  • Ympäristötuki määräaikaiseen suojeluun sekä metsäluonnon hoitoon
  • Kulotus

Milloin metka-tukea voi hakea?

Metka-tuen hakemuksen voi jättää 1.3.2024 alkaen. 

Mitä töitä voi tehdä ilman ennakkosuunnitelmaa?

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa sitten, kun metkaa koskeva laki on tullut voimaan. Suomen Metsäkeskuksen mukaan tavoitteena on, että homma olisi virallista 1.1.2024.

Nämä hommat ei vaadi ennakkosuunnitelmaa, vaan metka-tukea haetaan suoraan töiden toteuttamisen jälkeen. 

Mitä töitä voi tehdä vasta ennakkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen?

Tietyt työt voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt suunnitelman. Hommia voi kuitenkin jo valmistella etukäteen. 

Nämä työt vaativat ennakkosuunnitelman: terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelmien laadinta, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätieverkoston ylläpito, kulotus ja ympäristötuki määräaikaiseen suojeluun sekä metsäluonnon hoitoon.

Voiko metka-tukea saada vuonna 2023 tehdylle työlle?

Ei voi.